Uit  RESPECT voor elkaar en de coaches vragen wij om met het volgende rekening te houden:

  • WEES OP TIJD VOOR DE LES

Kom niet te vroeg naar de les maar ook niet te laat ! Beiden zijn storend voor de deelnemers en de coaches.

  • BENT U TE VROEG?

Als je toch iets te vroeg bent maak dan gebruik van de zone waar geen les bezig is voor uw persoonlijke opwarming of stretching. (bv. de kunstgraszone)

  • RUIM DE SPULLEN OP

De les zal 5 min. voor het einduur van de les gestopt worden zodat het gebruikte materiaal op zijn plaats kan gezet worden en de daaropvolgende les tijdig kan beginnen.

  • BLIJF NIET IN DE LESRUIMTE HANGEN

Blijf niet hangen in de lesruimte na de les om te stretchen of na te praten, dit kan eventueel gebeuren in het kunstgras gedeelte, als dit niet gebruikt wordt in de daaropvolgende les.

  • RESPECT VOOR DE LES

Loop niet door de les die bezig is. Het is niet toegelaten van een persoonlijke workout uit te voeren in de ruimte waar een les bezig is.

  • TOEGANG ENKEL VOOR LEDEN

De ruimten zijn enkel toegankelijk voor leden. Supporters of kinderen zijn ten strengste verboden.

  • RESPECTEER HET MATERIAAL

Het is ALTIJD verboden te droppen van een barbell met langs iedere zijde een bumperplate van 5 kg. Droppen zonder dropkussen kan en mag alléén tijdens de opnames van gefilmde qualifiers. Buiten dit dient men steeds gebruik te maken van dropkussens.

  • SPULLEN IN DE KLEEDKAMERS LATEN

Wij hebben wat de meeste CrossFitboxen niet hebben, kleedkamers. Maak daar gebruik van om u om te kleden en laat de jassen daar! Een hoop jassen op de banken is hinderlijk voor de coaches.

  • LAAT JE EGO BIJ DE DEUR

Of nog beter, laat deze thuis. Er is altijd iemand sneller, sterker of beter dan jij bent. Stel je voor aan nieuwe mensen en help waar nodig is zodat iedereen zich op zijn gemak voelt.

Have fun, help elkaar, moedig elkaar aan!

PedroHouse rules CrossFit